YANGIN SINIFLARI

YANMA ÇEŞİTLERİ…
 
  Yanma olayı dört şekilde meydana gelir.
 
Yavaş Yanma : Yanan maddede alev, ısı, ışık ve korlaşmanın görülmemesi ile
oluşan yanmaya denir. Yanıcı maddenin buhar ve gaz çıkarmama halidir.( Metallerin yanması)
 
Hızlı Yanma : Yanan maddede alev, ısı,ışık ve korlaşmanın görülmesidir.
 
Patlama ve Patlama Şeklinde Yanma : Yanan maddenin parlama ve patlama ile
yanmasıdır. (Petrol ürünleri parlama, barut ise patlama ile yanar)
 
Kendi Kendine Yanma : Yavaş yanmanın hızlı yanmaya dönüşmesidir.
 
YANGIN SINIFLARI…
 
  Yangınlar, yanıcı maddelerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılırlar. her sınıf yangın, farklı yanma özellikleri gösterir.
 
A SINIFI (KATI YANICI MADDELER) YANGIN;
 
  Yanma sonucu karbon tabakalar bırakan yanıcı katı maddelerin tutuşması ile meydana gelen yangınlardır. Bunlar çeşitli orman, tekstil hammadde ürün ve mamulleridir.
 
B SINIFI (SIVI YANICI MADDELER) YANGIN;
 
  Yanıcı sıvı maddelerin, petrol ürünü sıvıların tutuşması ile meydana gelen yangınlardır. Bunlar petrol ürünleridir. (Serbest kaldığında uçamayanlar)
 
C SINIFI (GAZ YANICI MADDELER) YANGIN;
 
  Yanıcı gazların tutuşması ile meydana gelen yangınlardır. Bunlar LPG ( likit petrol gazı yani Tüp gazdır) hava gazı, hidrojen ve doğal gaz vb. maddelerdir.
 
D SINIFI (HAFİFMETAL) YANGIN;
 
  Hafif metallerin tutuiması ile meydana gelen yangınlardır. Bunlar alüminyum, magnezyum vb. maddelerdir.
 
E SINIFI (ELEKTRİK) YANGIN;
 
  Elektrik tesisatının, trafoların, dağıtım panolarının herhangi bir nedenden (yıldırım, kısa devre, v.b.) tutuşması ile meydana gelen yangınlardır. elektrik kesilince, diğer sınıf yangınlara dönüşür
 
YANGIN SEBEPLERİ…
 
  Yangının çıkma sebepleri, insanlar eliyle ve doğal yoldan meydana gelen yangınlar olmak üzere iki grupta toplanır.
 
Yangınlardan korunma önlemlerinin alınmaması, Bilgisizlik, İhmal ve dikkatsizlik,
Kazalar, Sıçrama, Sabotaj ve Nükleer silahlardır.
 
Doğal olaylardır. ( Tabii olarak kendiliğinden ortaya çıkan yangınlardır. Yıldırım
deprem gibi)