Yangın Söndürme Cihazları

BY IN Ürünlerimiz NO COMMENTS YET

Kuru Kimyevi Yangın Söndürme Cihazları
Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürme Cihazları
Köpüklü Yangın Söndürme Cihazları
Halokarbon Gazlı Yangın Söndürme Cihazları
Otomatik Sprinkli Yangın Söndürme Cihazları
Yangın Söndürme İstasyonu
Köpüklü Sprink Sistem Yangın Söndürme Cihazının Çalışma Prensibi
Yangın Söndürme Sözleşme Örneği
Sulu Yangın Söndürme Cihazları
Fire Trace Söndürme Sistemleri

Kuru Tozlu Seyyar Söndürücüler
Kuru tozlu seyyar söndürücüler,A B C sınıfı her türlü yangın riski taşıyan ortamlarda güvenle kullanılır.Özellikle parlayabilen gazları içeren tutuşabilir sıvı yangınları için uygundur. Kuru tozlu seyyar söndürücülerin, yüksek söndürme etkisi, yangını bogma, radyasyon yalıtımı ve kimyasal zincirleme yanma reaksiyonunu kırma seklindedir.

Karbondioksitli (CO2) Seyyar Söndürücüler
Karbondioksit gazlı seyyar söndürücüler, B C sınıfı, özellikle parlayabilir sıvılar ve elektrik tehlikelerini de kapsayan yangın riskleri için uygundur. Karbondioksit elektronik malzemelere zarar vermez, modern ofisler, elektrik riskleri, yağ ve solventler gibi sıvılarn tutuşmasından meydana gelen yangınlara müdahalelerde etkilidir. Söndürmeden sonra ortamda hiç bir kalıntı bırakmaz. % 99,9 saflıkta karbondioksit, kendinden başınçlı bir gazdır, son derece yüksek soğutucu etkiye sahip olan karbondioksit, ortamdaki oksijen miktarını düşürerek kimyasal zincirleme yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlar. Kapalı alanlarda etkili bir söndürme ajanıdır.
Söndürücü içindeki likit CO2 gazı hava ile birleştiğinde -79 santigrat derecede kar yapar,elle tutulan lansın yalıtkan olması gerekir.

Köpüklü Seyyar Söndürücüler
Köpük konsantrasyonlu seyyar söndürücüler, A ve B sınıfı yangın risklerinin mevcut oldugu ortamlar için uygundur. Çok amaçli AFFF tipi köpükler, özellikle B sınıfı yangınlara müdahalelerde etkin olarak kullanılır.Köpükler, yanan maddenin yüzeyini kaplayarak oksijen ile temasını keser ve yanma ısısını düşürerek soğutucu etki yapar.Ortama zarar vermeden temizlenebilir.

Sulu Seyyar Söndürücüler
Sulu seyyar söndürücüler, kağıt, saman, odun, kömür, tekstil ürünleri vs gibi genellikle organik kökenli katı maddelerin tutuşmasından meydana gelen A sınıfı yangın riskleri taşıyan ortamlar için uygundur. Sulu seyyar söndürücülerin, süper spray ve full-jet versiyonları ile oluşturdukları su perdesi yangın söndürmede etkilidir. Suyun soğutucu etkisi, boğma yöntemi etkin ve vazgeçilemez bir söndürme ajanı olmasını saglamıştır. 6 lt spray versiyonu elektrik iletkenlik testini geçmiş olmasına rağmen, elektrik tehlikelerinde kullanılmamalıdır.

Halokarbonlu Seyyar Söndürücüler
Halon 1211 alternatifi, halokarbonlu seyyar söndürücüler, A B ve C sınıfı yangın risklerinin mevcut olduğu ortamlar için uygundur. Çevre dostu HCFC gaz karışımları ile üretilmiş ve halojenlendirilmiş hidrokarbonlar, ozon tabakasına zarar vermeyen ( CLEAN AGENT ) yangın söndürme ajanlarıdır. Halokarbonların ortak özellikleri çok yüksek soğutucu etkiye sahip olmaları ve boşaltıldıkları ortamlarda kimyasal reaksiyon yanma zincirini kırarak yangını en etkili ve süratli şekilde söndürmeleridir.Kapalı ortamlarda kullanımları etkin olup, özellikle elektronik cihazların ve ekonomik değeri yüksek varlıklarin yangın korumasında kullanılırlar. Boşaldıkları ortamda her hangi bir kalıntı bırakmazlar.

Araç Tipi Seyyar Söndürücüler
Kara ve deniz vasıtalarında, özellikle binek araçlarda, ABC sınıfı yangınlarda etkili, en az bir adet 1 kg veya 2 kg kapasiteli seyyar söndürücülerin, yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda, taşıma kapasitelerine göre en az bir adet 6 kg kapasiteli seyyar söndürücülerin bulundurulmaları can ve mal güvenliği açısından gerekli, karayollarında seyir güvenliği açısından Karayolları Trafik Kanunu mecburi uygulaması kapsamındadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te portatif söndürücülerin kullanılacağı yerler ve özellikleri aşağıdaki madde ile belirlenmiştir:

Madde 99- Söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak üzere, beher 200 m2 taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürücü bulundurulması esas alınarak; A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde ise kuru metal tozlu söndürme cihazları bulundurulacaktır.

Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulur.

Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak görülebilecek şekilde işaretlenerek her durumda kolayca girilebilir yerlere yerleştirilir.

Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

Bütün arabalı yangın söndürücüler TS 11749 – EN 1866 kalite belgeli olacak ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüpleri TS 862 – EN 3 kalite belgeli olacaktır.

Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır. Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Servis veren firmalar istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda mahalli Sivil Savunma Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatının görüşü alınır.

So, what do you think ?