Yangın Söndürme Cihazlarının Bakımları:

Yangın söndürme cihazları dolum ve satış sonrası her 6 ayda bir periyodik bakıma alınmalıdır.Firma verdiği garanti süresince her 6 ayda bir yangın tüpüne bakım yapmaya mecburdur.Bu bakım 2 yıl gibi bir süreyi kapsadığında 730 günde 3 defa bakım yapacaktır.

Peki diğer 727 gün bu söndürücüler bakımsız mı kalacaktır ?

Bu sorunun cevabının TS ISO 11602 standardında belirlenmiştir.Yangın söndürücüyü kullanan işyeri sahipleri 30 günde bir veya daha sık aralıklarla Yangın söndürme aletlerinin bakımlarını gözle muayene şeklinde yapmaktan sorumludurlar.

Bu bakımları nasıl yapabilirsiniz ?

Yangın söndürme cihazları halk dilinde çeşitli isimlerle anılmaktadır.

1)Yangın söndürme cihazları
2)Yangın söndürme Aletleri
3)Yangın söndürücüler
4)Yangın minimax
5)Yangın söndürme tüpü

Yine halk dilinde her şey köpük olarak algılanmaktadır.Kuru kimyevi tozlu söndürücüler çalışma anında görsel olarak köpük gibi göründüğünden hep köpük olarak algılanmaktadır.Yine Karbondioksitli yangın söndürme aletleri ve Halokarbonlu yangın söndürme tüpleri de görsel olarak çalıştıklarında artık bırakmadıkları için,halk gözünde içinde hava vardı,köpük atmadı gibi yanlış anlamalara sebep olmaktadır.

Yangın Söndürme cihazı seçimi

Bina ve iş yerlerinizde yangın söndürme cihazları seçimi için,Firmamızdan ücretsiz yardım alabilirsiniz.Bu konuda tespit ve rapor verebiliriz.Yangın söndürücülerin duvarlara montajı için ücret alınmamaktadır.


Yangın söndürme cihazlarını kaç kere kullanabiliriz?

Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları 1 kere kullanılabilir. 6 kg.lık bir söndürücünün 1 kg.nı veya yarısını kullansanız dahi söndürücü içinde kalan gazı vana ağzından kaçırarak basıncını boşaltır. 1-2 saat sonra söndürücü tamamen boşalır.

Karbondioksitli, köpüklü ve halokarbonlu yangın söndürücüler içerilerindeki söndürücü madde likit olduğundan tekrar tekrar bitinceye kadar kullanılabilir. 1-2 kg. harcasanız dahi, içindeki madde tekrar kullanılacağı zamana kadar basıncını muhafaza eder.

Yangın Söndürücüler Duvara Nasıl Asılmalıdır?

Yeni standartlara göre, yangın söndürme tüpleri yerden 90 cm. mesafe ile duvara montaj yapılmalıdır.

Sera etkisi nedir?

Uzun Dönemde, yeryüzünün, güneşten aldığı kadar bir enerjiyi uzaya vermesi gerekir. Güneş enerjisi yeryüzüne kısa dalga boyu radyasyon olarak ulaşır. Gelen radyasyonun bir bölümü, yeryüzünün yüzeyi ve atmosfer tarafından geri yansıtılır. Ama bunun büyük bölümü, atmosferden geçerek yeryüzünü ısıtır. Yeryüzü bu enerjiden, uzun dalga boyu, kızılötesi radyasyonla kurtulur (başka bir deyişle onu uzaya geri gönderir).

Gezegenimizin yüzeyi tarafından yukarıya salınan kızılötesi radyasyonun büyük bölümü atmosferdeki su buharı, karbondioksit ve doğal olarak oluşan diğer “sera gazları” tarafından emilir. Bu gazlar enerjinin, yeryüzünden geldiği gibi doğrudan uzaya geçmesini engeller. Birbiriyle etkileşimli birçok süreç (radyasyon, hava akımları, buharlaşma, bulut oluşumu ve yağmur dahil) enerjiyi atmosferin daha üst tabakalarına taşır ve enerji oradan uzaya aktarılır. Bu daha yavaş ve dolaylı süreç bizim için şanstır; çünkü yeryüzünün yüzeyi enerjiyi uzaya hiç engelsiz gönderebilseydi, o zaman yeryüzü soğuk ve yaşanmaz bir yer, Mars gibi çıplak ve ıssız bir gezegen olurdu.

Sera gazı emisyonları, atmosferin kızılötesi enerjiyi emme kapasitesini arttırarak, iklimin gelen ve giden enerji arasında tutturduğu dengeyi bozmaktadır. Eğer bütün etmenlerin aynı kaldığını varsayarsak, uzun ömürlü sera gazları birikimini iki katına çıkması (ki bunun 21.yy başlarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir), gezegenimizin uzaya enerjiyi aktarımını yaklaşık yüzde 2 azaltacaktır. Enerji öyle basitçe birikemez. İklim şöyle yada böyle fazla enerjiden kurtulmasını sağlayacak kimi değişikliklere uğrayacaktır. Yüzde 2 küçük bir oran gibi görünse bile, yeryüzünün tümü ele alındığında bu durum, her dakika yaklaşık 3 milyon ton petrolün içerdiği enerjinin bir yerde tutulmasına denktir.
Biliminsanları, iklim sistemini kontrol eden enerji “motorunu” değiştirmekte olduğumuza işaret etmektedir. Şokun hafifletilebilmesi için bir şeylerin değişmesi gerekmektedir.

Firmamızda kaç m2 alanda yangın söndürme cihazı bulundurmalıyım?

Her 100 m2 alanda en az 1 adet Yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

Çalışacağınız yangın güvenlik firmasında hangi belgelerin mutlak olması gerekmektedir?

Yangın güvenlik firmalarında olması gerekli belgeler ;

1. TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

2. TSE TSE’YE UYGUNLUK BELGESİ

3. TSE İMALATA YETERLİLİK BELGESİ

4. T.C SANAYİ VE TİC. BAK. GARANTİ BELGESİ

Bu belgelerin eksiksiz olarak firmalarda bulunması gerekmektedir.

Firmamda mevcut yangın söndürme cihazlarının ne kadar zamanda bir dolum işlemlerini yaptırmalıyım?

İki senede bir mutlaka yangın söndürme cihazlarının  dolum işlemleri yapılmalıdır.

Yangın söndürme cihazlarını aldıktan sonra neler yapmalıyım?

Yangın söndürme cihazlarının bulundukları yerler işaretlenmeli, üzerleri numaralandırılmalı, yangın malzemelerini gösteren yerleşim projesi hazırlanmalı ve işletme içinde belli yerlere asılması tavsiye edilmektedir.İşletme genelinde bulunan yangın dolapları ve yangın söndürme cihazlarının önünün açılması ve bu malzemelerin önüne istifleme yapılmaması önerilmektedir.

Yangın söndürme cihazlarını firmamda nasıl yerleştirmeliyim?

Yangın söndürme cihazları sınıfına ve söndürülecek yangının cinsine göre ayrılır.En doğru seçimi bu ürünleri tedarik etmeyi düşündüğünüz firmanın teknik ekibini firmanıza davet edip firmanızda keşif yaptırarak verebilirsiniz.

Yangın söndürme cihazlarını montaj yaptırmam gerekli midir?

Yangın yönetmeliğine göre yangın söndürme cihazları  yerden bel hizasında yaklaşık 90 cm yukarıya montaj yapılmalıdır.Bu yükseklik yangın anında belirlenmiş en iyi görme mesafesidir.

Firma personelimize yangın eğitimi aldırmalı mıyım?

Yangın yönetmeliğine göre firma personeli sayısı 50 kişi olan ve geçen tüm işletmelerde yangın ekibi kurulmalı ve mutlaka  eğitilmelidir.

Yangın ekibi için herhangi bir malzeme almama gerek var mı?

Yangın ekibinizde yine yangın yönetmeliği gereğince mutlaka elbise, eldiven,maske,baret ,çizme vb. koruyucu ekipmanlar bulundurulmalıdır.

Firmamda Yangın Dolaplarını  kaç m2 alanda  bulundurmalıyım?

Her 500 m2 alanda en az 1 adet 20 metre hortumlu yangın dolabı bulundurulmalıdır.

Yangın Dolaplarını iç kullanım alanlarında hortumları ne olmalı ?

Mahallerin içlerinde kullanılacak yangın dolaplarının mutlaka TS EN 671 / 1 standardında sulu sistem 1” kauçuk hortumlu olması gerekmektedir.Bez hortumlu yangın dolapları dış saha hidrant yanlarında kullanılmalıdır.

Yangın esnasında asansörleri kaçış yolu olarak kullanabilir miyiz?

Türkiye yangından korunma yönetmeliği madde 31 gereği; Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez.Pencere ve parapet yüksekliği döşemeden en çok 120 cm yukarıda ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 3 m yükseklikteki, en az cam yüksekliği 90 cm ve yüksekliği 90 cm olan pencereler, zorunlu hallerde aksi belirtilmemişse, kaçış yolu kabul edilebilirler.

Firmamızda yangın çıkışlarının sayısını neye göre belirlemeliyiz?

Türkiye yangından korunma yönetmeliği madde 32 gereği ; Aksi belirtilmedikçe, 50 kişinin aşıldığı her mekanda, 25 kişinin aşıldığı sinema, tiyatro, bar gibi eğlence yerlerinde ve yüksek riskli mekanlarda, çıkışlara erişmek için en az 2 kapı bulunacaktır.Kişi sayısı 500 kişiyi geçerse en az 3 çıkış olacaktır.Kapılar birbirinden olabildiğince uzakta olacak ve iki kapı hiçbir noktadan 45 dereceden daha dar bir açı ile görünmeyecektir.

Binamızın kaçış yollarında bir aydınlatma sistemi bulunmalı mıdır?

Türkiye yangından korunma yönetmeliği madde 70 gereği ; birden fazla kaçış yolu bulunması gereken bina ve yapılarda bütün kaçış yollarında aydınlatma, acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi yapılacaktır.

Binamızdaki otoparkta herhangi bir yangın önlemi almalı mıyız?

Türkiye yangından korunma yönetmeliği madde 60 gereği ; Araç kapasitesi 20’den fazla olan kapalı tip otoparklarda otomatik sprinkler sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye bağlantı ağızları yapılmak zorunludur. Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulur.