FireDeTec Algılama ve Söndürme
Tozlu Söndürme Sistemleri
FM-200 Söndürme Sistemleri
Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Gazlı söndürme sistemi ile korunacak olan hacimlere yerleştirilen yangın algılama dedektörleri yangın anında algılama yaparak yangın kontrol paneline sinyal gönderirler. Algılama elemanlarından gelen alarm bilgisi ile uyarı cihazlarını (korna, siren, flaşör) ve gazlı söndürme sistemini devreye sokar. Panel alarm, hata ve uyarı bilgilerini kendisine bağlı bulunan adresli ekipmanların durumlarını adres bazında ekipmanla haberleşerek, konvansiyonel cihazların durumlarını çektiği akım ve taşıdığı direnç değerini kontrol ederek tespit eder.

Gazlı söndürme sistemi çapraz zonlama mantığına göre çalışmaktadır. İkinci bir dedektör tarafından da algılama yapılmadıkça gazlı söndürme sistemi devreye girmez. Böylelikle yanlış alarm neticesinde gazın boş yere harcanması önlenmiş olur. İkinci bir dedektörden gelen sinyalin yangın kontrol paneli tarafından doğrulanması ile önceden belirlenmiş bir süre sonunda panel mahaldeki gazlı söndürme sistemini ve ışıklı ikaz ünitelerini devreye alır. Tehlike anında sistem manuel boşaltma butonlarını kullanarak da devreye alınacak özelliktedir. Elektrik kesilmelerine karşı sistem 24 saat akü ile çalışabilir özelliktedir. Panel üzerinde servis, alarm, hata, servis dışı, test, besleme hatası, sesli hata, sistem hatası, servis dışı, alarm ( her zon için ), hata / test / servis dışı ( her zon için ) ve siren durdurma göstergeleri olacaktır.

Otomatik gazlı söndürme sistemleri, söndürme yapılacak mahalde, çapraz zonlama (cross zone) prensibine göre zon teşkil eden dedektörlerden gelen alarm sinyalinin söndürme sistemini aktive etmesi esasına göre çalışacaktır.

Yangının erken algılanabilmesi amacıyla, yangın ürünlerini (duman, aerosol vb) farklı özelliklerden dolayı algılayabilecek, farklı çalışma prensiplerine sahip mahale uygun dedektörleri kullanılacak ve yukarıda belirtildiği üzere çapraz zonlama ile 2 ayrı zon teşkil edecek şekilde birbirlerine irtibatlanmış olacaktır. Böylelikle, söndürme sisteminin iki zonunundan da alarm sinyali gelmemesi halinde bu durum bir ön alarm olarak belirlenecek, söndürme sistemi bu etapta aktive olmayacaktır. Böylelikle yanlış algılamalarda söndürme gazının gereksiz yere boşaltılması önlenecektir.

Söndürme yapılacak bölgelerde söndürmenin aktive olduğunu içerideki personele ikaz eden sesli bir alarm cihazı da bulunacaktır.

Ayrıca, söndürme sistemi istenirse mekanik olarak manuel şekilde de devreye sokulabilecektir. Sistem söndürme gazının yangın anında ortama Gazın en çok 10 sn içerisinde boşalması esasına göre planlanıp tüm boru sistemi, püskürtme nozulları ve diğer ekipmanlar bu esasa göre seçilecektir

Sistemde dikkat edilmesi gereken noktalar :

* NFPA standartlarında kurallara uygun dizayn ve hidrolik hesaplamalar,
* Uluslar arası standartlara haiz malzemeler,
* Birinci sınıf işçilik,
* Montaj esnasında önceden hazırlanan izometrik çizimlere uyulması ve denetlenmesi,
* Periodik bakım ve servis hizmetlerinin zamanında verilmesi.

Gazlı söndürme sistemlerinin genel uygulama alanları :

* Bilgi işlem odaları ve merkezleri
* Arşivler
* Ana kumanda ve kontrol merkezleri
* Otomasyon merkezleri
* Elektronik malzeme depoları
* Sanat galerileri ve müzeler
* Kütüphaneler
* Laboratuar ve araştırma-geliştirme merkezleri
* Elektrik odaları
* Telefon santralleri
* UPS ve akü odaları
* Tıbbi malzeme depoları
Yangın, korunan mahalde (oda, asma tavan ve yükseltilmiş döşeme) yerleştirilmiş yangın algılama dedektörleri tarafından algılanır ve bu bilgi yangın söndürme kontrol paneline uyarı ikazı olarak gönderilir.

* Yangın, korunan mahalde (oda, asma tavan ve yükseltilmiş döşeme) yerleştirilmiş yangın algılama dedektörleri tarafından algılanır ve bu bilgi söndürme kontrol paneline uyarı ikazı olarak gönderilir. Yangın Söndürme paneli birinci algılama zonundan gelen bu sinyal ile sesli uyarıda bulunur.Yangın Söndürme paneli, ikinci zondaki dedektörlerin de yangını algılamasıyla ikinci uyarı ikazını sesli ve ışıklı olarak yapar.
* Yangın Söndürme Kontrol Paneli yangını algıladıktan sonra yangın senaryosuna göre birçok işlemi başlatabilir veya istenirse durdurabilir. Havalandırma sistemini ve ekipmanlarını kapar, alarmı çalıştırır, UPS’i kapatır ve yangın söndürücü gazı korunan mahalle boşaltır.
* Yangın Söndürücü gaz  özel bir silindir içinde muhafaza edilir. Gaz, borulardan nozullara ve korunan alana boşalır.
* Yangın Söndürücü gaz, korunan mahalde 10 saniye içinde, yangını söndürebilmesi için gereken konsantrasyon oluşturacak şekilde boşaltılır ve yangını bu süre zarfında söndürür.