Ürün Adı : YER ALTI HİDRANTI
28   Basınçlı su şebekelerinde itfayenin hortum ile su almasına yarayan, su alma ağzı zemin üzerinde olan hidrantlardır. Hidrant vanayı kumanda eden mil, otomatik boşaltma vazifesi gören yaylı sibop(çekvalf) hortum bağlantı rekorları ve ana gövdeyi oluşturan döküm parçalarından oluşmaktadır.

Hidrant anahtar yardımı ile mil saat ibresi yönünde çevrildiğinde hidrant kapatılmış, mil saat ibresi tersi yönünde ise hidrant açılmış olur. Sibobun hidrant içindeki suyu boşaltması için özellikle soğuk havalarda hidrantın kapalı olması gerekir.

Gövde üzerinde bulunan sibop su kullanımı olmadığı zamanlarda(hidrant kapalı iken) hidrant içindeki suyu boşaltarak donmayı engeller. Sibop suyun akış yönünde (hidrant açıldığında) kapanmaktadır. Böylede sistemdeki basınç altında kalan sibobun sızdırmazlığı sağlanmış olur.

 

 

Ürün Adı : YER ÜSTÜ HİDRANTI
resized_72270180_27  Basınçlı su şebekelerinde su alma ağızları zemin altında ve kapağı yer üstünde olan hidrantlardır.

Hidrant vanayı kumanda eden mil, ana gövdeyi oluşturan döküm parçalar ve hortum bağlantı rekorundan(kurtağzı) meydana gelmektedir.

Hidrant anahtar yardımıyla mil kumanda edilerek açma kapama işlemi gerçekleştirilir.

Yer Altı yangın hidrantları, fabrikalarda, depolarda, endistüriyel tesislerde bina çevrelerinde yangına hassas ormanlık arazilerde ve yerleşim bölgelerinde itfayenin su temininde kullanılmaktadır.